susnet.nu statistik

Hur mår ditt hus?

Hur mår ditt hus ?

Ca 50% av alla hus har problem med

  • Fukt och mögelskador i krypgrunden
  • Fukt och mögelskador på vinden
  • Otillräcklig eller obefintlig ventilation
  • Ingen cirkulation i huset

Låt oss förklara:

När vi är ute på våra besiktningar visar det sig att ca 80% har för dålig luft i husen.
Symptom som kan uppstå vid dålig tilluft är:

  • Trötthet
  • Koncentrations svårigheter
  • Huvudvärk
  • Allergi
  • Hudbesvär
  • Dålig sömn m.m

Vi noterar även brister på cirkulation vilket påverkar huset året om.
På vintern utnyttjas inte braskaminer och luftvärmepumpar optimalt, det blir ofta väldigt varmt där värmekällan finns.
Med bättre cirkulationsflöde fördelas värmen behagligt i hela huset.
På sommaren är det omvänt, huset kyls ner och inomhusklimatet blir klart mycket bättre.

Cirkulation hjälper lika bra sommar som vinter.

Som allt annat vi gör så är det Boverkets rekommendationer som styr.

Det leder oss omgående in på nästa problem som lätt uppstår i hus.
Fukt & mögel i krypgrund och på vindar.
Det är väldigt många som har just dessa problem utan att vara medvetna om det.
Att upptäcka detta i tid är väldigt viktigt.
Fukt och mögel kan göra enormt stor skada på hus & hälsa.

Vi på RM Center AB i samarbete med Airmove utför helt KOSTNADSFRIA besiktningar.
Hittar vi något problem så kommer ni att få förslag på hur detta kan åtgärdas på bästa sätt.

Om ni vill anlita oss eller åtgärda problemet själva är helt upp till er.

-Det kostar inget att fråga,
 Vi hjälper dig med svaret…

Om du fyller i kontaktformuläret nedan med dina uppgifter eller RINGER oss
Telefon : 0223 – 492 50

FP1180_2