susnet.nu statistik

Airmove 1.1

Jämn temperatur rum till rum

Ett helt nytt sätt att fördela luft rum till rum.

Airmove 1.1 är även den en svensk uppfinning som hjälper till att skapa en jämnare och behagligare fördelning av bostadens befintliga temperatur.

Airmove 1.1 skapar en kontinuerlig luftcirkulation mellan bostadens rum på samma våningsplan. Därigenom minimerar man uppkomsten av temperaturskillnader mellan olika rum.

En enkel, smart och kostnadseffektiv produkt som verkningsfullt cirkulerar och fördelar inomhustemperaturen jämnt sommar som vinter.

 

Egenskaper:

  • ger jämnare inomhustemperatur.
  • motverkar kondens och isbildning på fönster.
  • fungerar lika bra året om.
  • bättre luftcirkulation.
  • mycket tystgående.
  • luftkonditionering.
  • spar energi.

Montage/Funktionskontroll:

Använd regelsökare samt mätinstrument för el och vatten så ni kan klargöra att det inte sker montage i en regel eller att borrning sker i el eller vattenledning.

Vid oklarhet kontakta en ackrediterad montör för ytterligare beskrivning.

VIKTIGT!

Airmove 1.1 monteras enbart mellan intilliggande rum, får ej monteras i fuktig miljö.